Även det som är rostigt har värde

Det som är skrot för en, är värdefullt för en annan. Allt som går att återvinna har ett värde och så är det även med metaller av alla de slag. Det som i mångas ögon anses endast vara skrot.

Metaller är de slags ämnen som är enklast att återvinna. Förutom det som vittrar sönder på grund av rost så är metaller något som aldrig försvinner. Man kan återvinna metaller hur många gånger som helst. Såväl de ädla metallerna som exempelvis guld, till det som i folkmun kallas för skrot. Därför är det många som till och med åker runt på gårdar och företag för att fråga om det finns något skrot som de kan få. För den som ger bort kan det vara skönt att bli av med det, och den som får skrot i Västerås kan åka och sälja det för att tjäna en slant.

Jobba med skrot

Förr om åren var det inte konstigt om man arbetade med att samla in skrot och sälja. Det fanns även de som skapade nya saker av skrot. Men idag är det lite mer ovanligt, fast det försiggår i stor skala. En slags skrothandlare är de som tar hand om gamla bilar. Där finns det mycket metall som går att använda igen. Men det finns även stora skrotupplag där man kan kasta metaller och samtidigt tjänar de pengar på att sortera och sälja det vidare. Slutstationen är oftast någon som smälter ner metallerna och skapar nytt.